Konkurs - Wrocław w obiektywie

O konkursie

Konkurs fotograficzny "Wrocław w obiektywie" to okazja, aby osoby, które przekroczyły 50 rok życia, bez względu na to czy mają doświadczenie w fotografowaniu, czy też nie, uwieczniły na fotografii Wrocław. Ulubione miejsce, istotny problem miasta, życie kulturalne, lista tematów jest nieskończona. Pokażcie jaki jest Wasz Wrocław. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać i przesłać co najmniej jedno zdjęcie. Konkurs odbywa się w ramach projektu Wrocławskie Spotkania Cyfrowe. Na zgłoszenia czekamy do 30 października.

Regulamin

Organizator

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do osób, które przekroczyły 50 rok życia.

2. Konkurs przeznaczony jest do osób, które fotografią zajmują są amatorsko i nie są zawodowymi fotografami.

Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej fotografii przedstawiającej Wrocław.

2. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie cztery zdjęcia. 

3. Do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane samodzielnie, których autorem jest uczestnik konkursu.

4. Fotografie można przesyłać drogą elektroniczną (pod adres cyfrowe@firlej.wroc.pl lub korzystając z formularza na dole strony), tradycyjną pocztą (ul. Grabiszyńska 56, 53-504, Wrocław) lub dostarczyć osobiście do Klubu Firlej (w dni powszednie w godz. od 9:00 - 16:00).

5. Fotografie należy przesłać lub dostarczyć najpóźniej do dnia 30. października 2015 r.

6. Dostarczone zdjęcia powinny zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, a także dane kontaktowe.

7. Nadesłane zdjęcia podglądowe należy przesłać w formacie jpg (uczestnik powinien mieć także przygotowane wersje fotografii nadające się do wydruku w rozdzielczości 300 dpi).

8. W konkursie zostaną uwzględnione prace, które spełniają warunki regulaminu.

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie będzie dobrej jakości kamera cyfrowa.

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas ostatniego Wrocławskiego Spotkania Cyfrowego w Klubie Firlej.

Jury

O wynikach konkursu zadecyduje profesjonalne jury.

Postanowienia końcowe

1. Podsumowaniem konkursu będzie wernisaż prac konkursowych, który odbędzie się na ostatnim jesiennym spotkaniu cyfrowym w Klubie Firlej (17 listopada 2015 r.)

2. Selekcji prac przedstawionych na wernisażu dokona jury

3. Nadsyłane zdjęcia będą na bieżąco umieszczana na stronie internetowej projektu oraz na profilu facebookowym.

4. Uczestnicy konkursu zostaną poproszeni przez organizatorów, aby swoje przesłane fotografie udostępnili w internecie na zasadach wolnych licencji Creative Commons.

5. Konkursowi towarzyszyć będzie plebiscyt na profilu facebookowym, w ramach którego internauci będą mogli głosować na najlepsze zdjęcia.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas ostatniego Wrocławskiego Spotkania Cyfrowego w Klubie Firlej.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zgłoś swoją pracę

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Aby przesłać pracę można użyć formularza poniżej.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu