Konkurs - Wspomnienie o Wrocławiu

O konkursie

Zapraszamy osoby, które przekroczyły 50. rok życia i nie zajmują się profesjonalnie dziennikarstwem do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy tekst-wspomnienie związane z Wrocławiem. Tekst będzie musiał dotyczyć konkretnych miejsc architektonicznych, ulic, osiedli, odbudowy, rozbudowy, konkretnych wydarzeń, wspomnień itp. To świetna okazja dla osób, które pragną spróbować swoich sił, mają lekkie pióro i chciałyby się podzielić własnymi wspomnieniami dotyczącym miasta Wrocławia. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2015 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie poniżej. 

Regulamin

Organizator

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do osób, które przekroczyły 50 rok życia.

2. Konkurs skierowany jest do piszących amatorów, którzy nie zajmują się zawodowo oraz nie zajmowali w przeszłości dziennikarstwem.

Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego tekstu-wspomnienia dotyczącego Wrocławia.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.

3. Zgłoszony tekst powinien dotyczyć konkretnych miejsc architektonicznych, ulic, osiedli, odbudowy, rozbudowy, konkretnych wydarzeń, wspomnień związanych z Wrocławiem itp.

4. Tekst może zawierać maksymalnie 6500 znaków.

5. Odstępy pomiędzy znakami (interlinia) powinny wynosić 1,5, a czcionka mieć rozmiar 12px.

6. Rodzaj wypowiedzi literackiej przesłanej pracy jest dowolny (mogą to być zarówno gatunki takie jak: esej, felieton, reportaż, rozprawka, ale tekst może mieć również formę pamiętnika. Wszystko zależy od inwencji twórczej zgłaszających).

5. Teksty w formacie .pdf, .odt, .doc kub .docx należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając je na e-mail: cyfrowe@firlej.wroc.pl lub korzystając z formularza na dole strony.

6. Teksty można przesłać najpóźniej do dnia 30. października 2015 r.

7. Wraz ze zgłoszeniem pracy należy podać następujące informacje: imię, nazwisko zgłaszającego, a także podstawowe dane kontaktowe (adres, telefon, datę urodzenia)

8. W konkursie zostaną uwzględnione teksty, które spełniają wszystkie warunki regulaminu.

Nagrody

1. Nagroda w konkursie będzie wysokiej jakości laptop.

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas ostatniego Wrocławskiego Spotkania Cyfrowego w Klubie Firlej.

Jury

1. O wynikach konkursu zadecyduje specjalnie powołane jury złożone ze specjalistów zajmujących się tematyką miejską, a także osób pełniących funkcje społeczne.

Postanowienia końcowe

1. Podczas trwania konkursu na stronie internetowej Wrocławskich Spotkań Cyfrowych prezentowane będą na bieżąco zgłaszane teksty.

2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas ostatniego Wrocławskiego Spotkania Cyfrowego w Klubie Firlej.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu